La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t'explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com els utilitzo. T'animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.

Els majors de tretze anys podran registrar-se en https://iamsandraguerrero.com/ com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M'he esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

Mai sol·licito informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que em requereixis.

Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Sandra Guerrero ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la *LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (*RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE o *LSSI).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS
Identitat del Responsable: Sandra Guerrero *Sanmarti, en representació legal de *Neuroagencia, SLU
Nom comercial: Sandra Guerrero
*NRT: L-711657-C
Adreça: Pleta de *Soldeu 3, AD100 *Soldeu – Andorra.
Correu electrònic: sonrie@iamsandraguarrero.com
Activitat: Desenvolupament personal, professional i espiritual.

A l'efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que m'enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICARÉ A LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t'informaré prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t'informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que tom totes les precaucions necessàries per a evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.
COM HE OBTINGUT LES TEVES DADES?

Les dades personals que tracto en Sandra Guerrero procedeixen de:

Formulari de contacte
Formulari de subscripció
Comentaris en el blog
QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN EM FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Sandra Guerrero estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
Sol·licitar la seva rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se al tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Sandra Guerrero *Sanmarti deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que m'hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.
Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.<

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTE LES TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, subscriure's o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Sandra Guerrero. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://iamsandraguerrero.com/ , només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En Sandra Guerrero existeixen diferents sistemes de captura d'informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, per a respondre als requeriments dels usuaris d'https://iamsandraguerrero.com/ . Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T'informo que les dades que em facilites estaran situats en els servidors de Gigues *Hosting (proveïdor de Sandra Guerrero *Sanmarti) dins de la UE.
Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l'usuari en realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció. Els butlletins electrònics o *newsletter són gestionats per *Active *Campaign. T'informo que les dades que em facilites estaran situats en els servidors de *Active *Campaign (proveïdor de Sandra Guerrero *Sanmarti) fos de la UE als EUA. Activi *Campaign està acollit a l'acord EU-*US *Privacy *Shield, la informació del qual està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
Formulari d'alta per a comentaris del blog: Per a comentar les publicacions del blog https://iamsandraguerrero.com/ es requereix que l'usuari es doni d'alta a través d'aquest formulari. En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, Adreça web (opcional). Una vegada donat d'alta, l'usuari podrà realitzar tants comentaris com desitgi i donar resposta sobre els anteriors. T'informo que les dades que em facilites estaran situats en els servidors de Gigues *Hosting (proveïdor de Sandra Guerrero *Sanmarti) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tracto les teves dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
Per a gestionar les xarxes socials. Sandra Guerrero pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials d'https://iamsandraguerrero.com/ , es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari de Sandra Guerrero *Sanmarti. Tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de Sandra Guerrero. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.
Per a la compra de productes i serveis,Sandra Guerrero utilitza *Samcart, podent consultar la seva política de privacitat i altres aspectes legals en el següent enllaç: https://www.teachable.com/privacy-policy

D'acord amb el que s'estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (*RGPD) 2016/679, Sandra Guerrero *Sanmarti, representant legal de *Neuroagencia, SLU, amb domicili a Pleta de *Soldeu 3, Andorra, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Sandra Guerrero, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

REMÀRQUETING

La funció de remàrqueting em permet arribar a les persones que hagin visitat https://iamsandraguerrero.com/ anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per a aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari d'https://iamsandraguerrero.com/ t'informo que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting en https://iamsandraguerrero.com/ .

La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

Facebook

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l'ús de cookies de Google a través de la Configuració d'anuncis de Google. També pots inhabilitar l'ús de cookies d'un proveïdor tercer a través de la pàgina d'inhabilitació de *Network *Advertising *Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d'aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l'usuari en cada xarxa social. En cas que s'instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

FACEBOOK *ADS

En https://iamsandraguerrero.com/ utilitzo Facebook *ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
El que compren en internet i per altres canals
Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook *ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUANT TEMPS CONSERVARÉ LES TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines que utilitzo per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, https://iamsandraguerrero.com/, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google *Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 *Amphitheatre *Parkway, *Mountain *View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google *Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a https://iamsandraguerrero.com/ a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la *cookie sobre el seu ús d'https://iamsandraguerrero.com/(incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

*Hosting: Gigues *Hosting S.A, amb domicili a Espanya. Més informació en: https://gigas.com (Gigues *Hosting S.A).Gigues *Hosting S. a. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de *hosting a Sandra Guerrero *Sanmarti, en representació legal de *Neuroagencia SLU.

Assessoria/Gestoria: Triple *AAA

C / Prat de la Creu, 96, 4t 4a
AD500 Andorra la *Vella
Andorra

– Més informació en: https://aaa.ad/. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d'assessoria/gestoria a *Neuroagencia, SLU, societat unipersonal de Sandra Guerrero *Sanmarti.

Plataforma web: *Automattic Inc., amb domicili als EUA. Més informació en: https://es.wordpress.com/ (*Automattic Inc.). *Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Sandra Guerrero *Sanmarti, representant legal de *Neuroagencia SLU.

Email màrqueting: *ActiveCampaign, Inc., amb domicili als EUA. Més informació en: https://www.activecampaign.com/ (*ActiveCampaign, Inc.). *ActiveCampaign, Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d'email màrqueting a Sandra Guerrero *Sanmarti,representant legal de *Neuroagencia SLU..

NAVEGACIÓ
En navegar per https://*sandraguerrero.*live/ es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisis de tercers:

Google *analytics
Píxel de Facebook

Utilitzo aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la meva base d'usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

https://iamsandraguerrero.com/ es compromet en l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://iamsandraguerrero.com/ no pot garantir l'absoluta *inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Sandra Guerrero *Sanmarti, representant legal de *Neuroagencia SLU., s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Sandra Guerrero per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Sandra Guerrero, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a https://iamsandraguerrero.com/ exonerant a Sandra Guerrero *Sanmarti, representant legal de *Neuroagencia SLU., (Sandra Guerrero), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Sandra Guerrero *Sanmarti (Sandra Guerrero) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Sandra Guerrero *Sanmarti (Sandra Guerrero) en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Sandra Guerrero *Sanmarti, representant legal de *Neuroagencia SLU., es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Sandra Guerrero *Sanmarti,representant legal de *Neuroagencia SLU., anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la *LSSICE, https://iamsandraguerrero.com/ no realitza pràctiques de *SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://iamsandraguerrero.com/ es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 23-04-2020.